Lydia janssen | Basisboek recht Bronnenboek | 5e druk | Boom Juridische uitgevers

Over de auteur

Mr. Lydia Janssen heeft een serie bronnenboeken geschreven, bestemd voor het juridisch onderwijs in het mbo. Zij werkte jarenlang als docent recht o.a. aan de politieschool in Leusden en de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Momenteel is zij werkzaam als opleider en adviseur in de (jeugd)zorg.

 

De meerkeuzevragen op deze website zijn geschreven door mr. Paul Bles, voorheen docent juridisch bij het Florijn College in Breda en tegenwoordig freelance toetsontwikkelaar.

Doelgroep

Het boek is bestemd voor docenten en studenten die een juridische opleiding volgen in het mbo.

 

Over basisboekrecht.nl

Op deze website vind je aanvullend materiaal behorend bij de zesde druk van het Basisboek recht van mr. Lydia Janssen.
Het materiaal bestaat uit open vragen per hoofdstuk en per deel een afsluitende deeltoets. Deze zijn te vinden in het studentgedeelte van de site. Daarnaast kun je bij online boek door de digitale versie van het boek bladeren.

 

Docenten vinden op de website naast de standaardantwoorden bij de meerkeuzevragen en open vragen in het studentengedeelte, een gebruiksvriendelijk studentvolgsysteem, waarin nauwkeurig de vorderingen van de studenten bijgehouden kunnen worden. Daarnaast kunnen zij binnen de website aanwijzingen toevoegen voor hun studenten.

 

Over het boek

 

Basisboek recht is een inleiding in het recht. Het is een bronnenboek geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek kan natuurlijk ook van nut zijn voor anderen die een inleiding in het recht zoeken.

 

Er is voor gekozen de stof te benaderen vanuit de praktijk naar de theorie. Ieder hoofdstuk begint daarom met een casus die zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk. De stof wordt zo beschreven dat de lezer er zich iets bij voor kan stellen. Dit is een van de redenen waarom het boek begint met een deel over personen- en familierecht gevolgd door een deel over strafrecht. Pas daarna komen de delen met de wat meer abstracte onderwerpen zoals verbintenissenrecht en goederenrecht aan bod.

 

Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Het is echter niet alleen bruikbaar als studieboek maar kan ook goed als naslagwerk c.q. bronnenboek dienen en zal uitkomst bieden bij werken in praktijksimulaties of tijdens de stage. Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen, gidsen de cursist door de stof. Met behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau.