Lydia janssen | Basisboek recht Bronnenboek | 5e druk | Boom Juridische uitgevers

Docentcode

Bij bij het aanvragen van het beoordelings- of docentexemplaar kreeg u uw inloggevens voor de cursus en daarnaast ontving u ook een viercijferige docentcode.   

Die docentcode is belangrijk, omdat het studentvolgsysteem alleen door de koppeling student-docent 'weet' welke studenten bij welke docent horen.

 

Geef de docentcode aan alle studenten die Basisboek recht gebruiken en vraag hun om die code in te voeren bij het aanmaken van hun account. Ze kunnen de code ook achteraf opgeven.

 

Groepscode

Als u veel studenten begeleidt dan vindt u het misschien handig om ze per groep te kunnen sorteren in het studentvolgsysteem. Vraag uw studenten daarom om bij hun account een groepscode op te geven. U hoeft daarvoor niets in te stellen. Wel belangrijk is dat iedereen de groepscode op precies dezelfde manier invoert. Een korte eenduidige groepscode die u met elkaar afspreekt. 

 

De student voert beide codes in bij het studentaccount, zie hieronder:

 

 

Docentcode vergeten?

U kunt uw code zien bij uw accountgegevens.