Lydia janssen | Basisboek recht Bronnenboek | 5e druk | Boom Juridische uitgevers

Over het studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem is een eenvoudig hulpmiddel om de vorderingen van uw studenten te volgen. U kunt snel zien wie er gebruikmaken van de cursus en hoeveel er wordt geoefend met de vragen. 

 

Onder één voorwaarde

Uw studenten moeten uw docentcode koppelen aan hun eigen profiel, anders weet het systeem niet welke studenten u wilt zien. Dus is het belangrijk dat uw studenten weten wat uw code is. Meer over de code en het aanvragen ervan vindt u op de pagina Docentcode.

 

Wat ziet u?

U ziet een progressieoverzicht van uw studenten:

 

(U kunt de studenten in groepen indelen, zie onder docentcode)

 

 

Naam student

naam die ze bij het account hebben opgegeven.

Tip: als een student ook de groep opgeeft dan sorteert het studentvolgsysteem eerst op groep en vervolgens op naam van de studenten. 

 
Vragensets hoeveel procent van alle vragensets uw studenten hebben gemaakt. De percentages geven een globale indicatie of en in welke mate er is geoefend.   
Antwoorden wissen Het is mogelijk om de resultaten van een student te wissen, zodat de vragen opnieuw gemaakt kunnen worden. Dat is voor deze website niet van belang, want studenten kunnen zelf hun resultaten wissen en de vragenset opnieuw maken.  
Gedetailleerd overzicht antwoorden van studenten per vraag zie 'wilt u meer details'  
Download gedetailleerd overzicht een excelsheet met een detailoverzicht  
Archiveer studenten

Als studenten klaar zijn met de cursus, of als u ze niet meer wilt zien in uw overzicht, dan kunt u ze verwijderen uit uw overzicht met de archiveerfunctie. Hun resultaten blijven bewaard.

 

 

Wilt u meer details?

 

In dat geval kunt u kunt een 'gedetailleerd overzicht' opvragen:

 

 

Hier ziet u in dit voorbeeldoverzicht van Blok 1 Hoofdstuk 2 dat student Mehmed drie vragen heeft beantwoord, waarvan twee goed.

Van de open vragen ziet u of er een antwoord is gegeven. De inhoud van het antwoord en de vraag kunt u bekijken door met de muis over het antwoord en het vraagnummer te gaan (mouse-over).

We hebben met opzet de overzichten zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat u snel overzicht heeft over de resultaten van uw cursisten.

 

Excel-sheet met vorderingen

U kunt de vorderingen ook in Excel downloaden. Dat overzicht ziet er ongeveer hetzelfde uit. U ziet de studenten en hun resultaten. Alleen de mouse-overfuncties werken niet in de Excelsheets; u kunt de teksten van de vragen en gegeven antwoorden dan niet zien.

 

Studenten verwijderen uit overzicht

Als studenten klaar zijn met de cursus, of als u ze niet meer wilt zien in uw overzicht, dan kunt u ze verwijderen met de archiveerfunctie. Daarmee worden ze alleen uit uw overzicht verwijderd. Hun resultaten blijven behouden. U kunt de student altijd weer toevoegen aan uw overzicht.